Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO A-Babiel.pl


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy, działający pod adresem www.a-babiel.pl (dalej „Sklep”), prowadzony jest przez Firmę Handlowo Usługową A-Babiel (dalej „A-Babiel FHU”), z siedzibą pod adresem Chojniki 29, 07-416 Olszewo-Borki, nr NIP 758-192-29-79, nr Regon 142135112

2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

2.1. Sklep znajdujący się pod adresem www.a-babiel.pl, służy do dokonywania zakupów artykułów pokazanych na stronie, za pośrednictwem sieci Internet.

2.2. Zakupy w Sklepie mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie www.a-babiel.pl, wybór formy płatności i przesłanie zamówienia.

2.3. Przyjęcie przez Sklep każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową lub telefoniczną przez obsługę sklepu. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia realizacji zamówienia przez Sklep.

2.4. Zamawiający może samodzielnie wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia wyłącznie do momentu zatwierdzenia zamówienia.

2.5. Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Sklepu, w szczególności z możliwością odstąpienia o umowy, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) i akceptuje jego postanowienia.

2.6. Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. .

2.7. Sklep zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia. Zamówienia będą odrzucane również gdy:

a. we wskazanym czasie nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości lub

b. przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera.

2.8. Zamówienia w Sklepie są realizowane wyłącznie na terenie Polski. Zamówienia należy składać w języku polskim. Oferta Sklepu obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2.9. Ceny podawane w Sklepie są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. A-Babiel FHU zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym Zamawiającego, z zastrzeżeniem że zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia zamówienia przez obsługę sklepu. W przypadku gdy cena podana w potwierdzeniu zamówienia jest różna od ceny znajdującej się w sklepie internetowym klient ma prawo rezygnacji z zamówienia.

2.10. A-Babiel FHU, wystawia dokument sprzedaży, którym jest paragon lub faktura VAT.

2.11. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. Termin realizacji zamówień jest uzależniony od rodzaju zamawianych towarów oraz ilości wszystkich zamówień w sklepie. Średni czas realizacji zamówienia to ok. 2 tygodnie.  W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Zamawiający jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

3. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW

3.1. Zamawiający może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:

a. odbiór osobisty (po wcześniejszym telefonicznym potwierdzeniu terminu i miejsca odbioru),

b. dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej,

c. dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej.

3.2. A-Babiel FHU będzie dążył do rozpatrzenia złożonego zamówienia w terminie 48 godzin roboczych, z zastrzeżeniem sytuacji określonych w punkcie 2.11, od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia przez wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu, jednak termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku dużej ilości zamówień.

3.3. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:

a. w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - w momencie potwierdzenia przez osobę zamawiającą: danych firmy zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz mailowego potwierdzenia złożonego zamówienia;

b. w przypadku zamówień płatnych przelewem bankowym - w momencie zaksięgowania środków z podanym numerem zamówienia na koncie: mBANK nr konta78 1140 2004 0000 3002 6598 0525, nr BIC BREXPLPWMBK

3.4. Statusy zamówień i ich znaczenie:

3.4.1. Status zamówienia „Zrealizowane” oznacza, że do Zamawiającego został wysłany zamówiony towar.

3.4.2. Status „Oczekuje na wpłatę” oznacza, że Sklep nie otrzymał jeszcze wpłaty na konto

3.4.3. Status „Wysłano” oznacza, że Sklep wysłał przesyłkę pobraniową i oczekuje na wpłatę.

3.4.4. Status „W trakcie realizacji” oznacza, że Sklep przystąpił do realizacji zamówienia

3.4.5. Status „Odrzucone” oznacza, że Sklep odmówił realizacji zamówienia

3.4.6. Status „Zamówienie przyjęte” oznacza, że zamówienie zostało złożone w Sklepie

3.5. W momencie odbioru przesyłki Zamawiający ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy doręczającej. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany, lub towar jest uszkodzony, Zamawiający ma prawo nie przyjmować przesyłki, o czym powinien niezwłocznie powiadomić A-Babiel FHU telefonicznie na numer podany na stronie Sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@a-babiel.pl lub poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie Sklepu.

3.6. Niezbędnym warunkiem odbioru osobistego zamówionego towaru, jest okazanie dowodu tożsamości oraz podanie numeru zamówienia.

3.7. KOSZTY WYSYŁKI

3.7.1. Koszt dostawy uzależniony jest od masy przesyłki;

3.7.2. Towar wysyłam firmą spedycyjną lub Pocztą Polską, zamawiający wybiera sposób dostawy;

3.7.3. Koszt wysyłki można dokładnie sprawdzić klikając przycisk "DO KOSZYKA / KOSZT DOSTAWY". 

4. REKLAMACJE I GWARANCJE

4.1. Jeżeli po otrzymaniu towaru Zamawiający znajdzie w nim wady techniczne to może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu lub we wskazanych serwisach (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta).

4.2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy Zamawiający powinien odesłać wadliwy produkt na adres Sklepu widniejący na paragonie lub fakturze. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

4.3. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument zakupu.

4.4. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym produktem.

4.5. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania towaru), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz dzień powstania wady.

4.6. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego przez Konsumenta, Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

Przedsiębiorca ( w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny)  zobowiązany jest dostarczyć Towar na własny koszt w oryginalnym opakowaniu lub opakowaniu zastępczym gwarantującym zabezpieczenie przed uszkodzeniami mogącymi mieć wpływ na rozpatrzenie zgłoszenia gwarancyjnego albo udostępnić Towar w miejscu jego użytkowania przedstawicielowi Usługodawcy w celu oceny i ewentualnej realizacji zgłoszenia reklamacyjnego.

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji koszty przesyłek Towaru lub koszty wizyty przedstawiciela Usługodawcy (koszt ryczałtowy 150 zł netto) pokrywa Przedsiębiorca (w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny).

W zakresie nieuregulowanym postanowieniami zawartymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do Towaru lub zamieszczonym przy karcie Towaru na Stronie, postanowieniami niniejszego Regulaminu, o których mowa wyżej, do odpowiedzialności Usługodawcy za Towar zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny.

4.7.  Gwarancja rozruchowa na części zamienne do urządzeń wynosi 14 dni.

4.8.  Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.


Koszt przesyłki ze zwracanym lub reklamowanym elementem ponosi Klient. Warunkiem rozliczenia uznanej reklamacji lub zwrotu towaru jest odesłanie podpisanej faktury korygującej lub też potwierdzenie jej odbioru w przypadku faktur elektronicznych.

5. ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW

5.1. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Zamawiający powinien odesłać towar w stanie nienaruszonym i należycie zapakowany w terminie 14 dni od jego otrzymania. Koszty zwrotu towaru są pokrywane przez Zamawiającego.

5.2. Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nie używanego (nie noszącego jakichkolwiek śladów używania) oraz oryginalnie opakowanego, jeżeli towar występował w opakowaniu. Towar nie może być zwrócony, jeśli Zamawiający zdjął opakowanie lub plomby zabezpieczające towar.

5.3. Jeśli wszystkie ww. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy), nastąpi niezwłocznie, przelewem na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym na adres określony w zamówieniu, w zależności od użytej opcji płatności we wcześniejszej transakcji zakupu tego towaru.

6. OCHRONA DANYCH

6.1. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez A-Babiel FHU (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

6.2. Dane osobowe Kupującego są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, jednakże są konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży towarów i usług.

6.3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator sklepu internetowego – A-Babiel FHU.

6.4. Każdy Kupujący, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres administratora info@a-babiel.pl

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Firma Handlowo Usługowa A-Babiel zastrzega sobie prawo do:

a. zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,

b. wycofania poszczególnych produktów z oferty Sklepu,

c. wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu,

d. przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.

7.2. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) klient, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Klienci Sklepu., chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o wcześniejsze uzgodnienie miejsca i sposobu dostarczenia zużytego sprzętu. Koszt przesyłki zużytego sprzętu ponosi klient.

7.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

7.4. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

7.5. W przypadku chęci zamówienia hurtowego, prosimy o kontakt na adres e-mail: info@a-babiel.pl

7.6. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

www.sprzęt-gastronomiczny.pl , akcesoria barmańskie, wyposażenie sklepów Olsztyn ul. Składowa 3 Meble sklepowe, Wyposażenie gastronomii Olsztyn , www.zmywarki-gastronomiczne.pl - Chojniki, Łomża, Szczytno, Olsztyn ul. Składowa 3 - a-babiel.pl - Ostrołęka, mazowieckie, Warszawa - Płyn do zmywarki Sprzęt gastronomiczny, akcesoria kuchenne, wyposażenie sklepów, Serwisant-Gastronomiczny - Chojniki, Łomża, Szczytno, Olsztyn ul. Składowa 3 - www.a-babiel.pl - Ostroleka, Mazowieckie, Warszawa, www.sprzęt-gastronomiczny.pl
Sklep internetowy Shoper.pl